Η ESL Faceit Group ανακοίνωσε απολύσεις

Η ESL Faceit Group, μια μεγάλη εταιρεία στο χώρο των esports, ανακοίνωσε σήμερα την απόφασή της να απολύσει περίπου το 15% του παγκόσμιου προσωπικού της για να υποστηρίξει τις “αειφόρες φιλοδοξίες ανάπτυξης και κερδοφορίας” της.

Η εταιρεία σχηματίστηκε το 2022 μέσω της ένωσης του οργανωτή εκδηλώσεων esports ESL και της πλατφόρμας τουρνουά Faceit, με στόχο να δημιουργήσει την απόλυτη πλατφόρμα για τα ανταγωνιστικά παιχνίδια. Παρόλο που έγινε η μεγαλύτερη εταιρεία esports παγκοσμίως με την προσθήκη της Vindex και της διαίρεσης της Esports Engine της το 2023, η ESL Faceit Group αντιμετωπίζει τώρα την ανάγκη να προσαρμοστεί στον δυναμικό κόσμο του gaming.

Οι συν-διευθυντές Craig Levine και Nic Maisto δήλωσαν ότι οι απολύσεις έχουν σκοπό να βοηθήσουν την εταιρεία να “κερδίσει αποδοτικότητα” σε ολόκληρο το παγκόσμιο προσωπικό της. Επισημαίνοντας την ανάγκη να εξελιχθούν σε ένα γρήγορα μεταβαλλόμενο αγοραστικό περιβάλλον, τονίσαν τη σημασία της απόκτησης περισσότερης αποδοτικότητας και ευελιξίας ως ομάδα.

Οι απολύσεις θα γίνουν σε όλα τα επίπεδα και τμήματα, εστιάζοντας στην αποδοτική απασχόληση για τα κύρια προϊόντα, διατηρώντας ταυτόχρονα τις δεσμεύσεις της σε συνεργασίες όπως το Overwatch Champions League και το NHL 24 World Championship.

Παρόλο που ο ακριβής αριθμός των απολύσεων δεν αποκαλύφθηκε λόγω των τοπικών εργατικών νόμων σε ορισμένες αγορές, η σελίδα καριέρας της ESL Faceit Group υποδεικνύει ένα τρέχον προσωπικό πάνω από 900 άτομα, υποδεικνύοντας ότι περίπου 135 εργαζόμενοι μπορεί να επηρεαστούν.

Η ανακοίνωση αυτή συμπίπτει με μια σειρά από απολύσεις σε όλο τον χώρο της βιομηχανίας των videogames από το 2023 και νωρίτερα έως και τώρα το 2024.