Πολιτική Προσβασιμότητας

Η alttab.gr δουλεύει διαρκώς για να εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή προσβασιμότητα σε όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων αυτών με αναπηρίες. Η παρούσα πολιτική καθορίζει τις τακτικές μας όσον αφορά την προσβασιμότητα της ιστοσελίδας μας.

Συμμόρφωση με τα Πρότυπα:

Η alttab.gr προσπαθεί συνεχώς να συμμορφώνεται με τα πρότυπα προσβασιμότητας στον διαδικτυακό χώρο, όπως τα Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 του W3C, εξασφαλίζοντας τη χρήση της ιστοσελίδας από όλους, ανεξάρτητα από τις ικανότητές τους. Αυτό το επιτυγχάνει δίνοντας επιλογές προσβασιμότητας μέσω κατάλληλων κουμπιών στην Αρχική Σελίδα (Homepage) αλλά και αναπτύσσοντας την σελίδα λαμβάνοντας υπόψιν τα άτομα με αναπηρίες.

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη:

Κατά τη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης της ιστοσελίδας, θα λαμβάνουμε υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές που αφορούν την προσβασιμότητα. Σε περίπτωση που ένας χρήστης με αναπηρία αντιμετωπίζει προβλήματα προσβασιμότητας με τον ιστότοπό μας ή άλλα προϊόντα και υπηρεσίες, παρακαλούμε ενημερώστε μας στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση contact [at] alttab.gr. Στην επικοινωνία σας μαζί μας, προσδιορίστε τη φύση της δυσκολίας προσβασιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ιστού (URL) που ενδέχεται να έχει παρουσιάσει πρόκληση προσβασιμότητας.

Εξωτερικές ιστοσελίδες ή υπηρεσίες

Προϊόντα και σελίδες του alttab.gr ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς ιστοσελίδες που φιλοξενούνται από τρίτα μέρη. Η Alttab.gr δεν κάνει δηλώσεις σχετικά με την προσβασιμότητα ιστοτόπων τρίτων και δεν είναι σε θέση να αποκαταστήσει τα εμπόδια προσβασιμότητας σε τέτοιους ιστότοπους.

Ενημέρωση και Εκπαίδευση:

Το προσωπικό της alttab.gr θα εκπαιδεύεται συστηματικά σχετικά με τις αρχές της προσβασιμότητας και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την υλοποίησή της. Επίσης, θα διασφαλίζουμε ότι οι νέες αναβαθμίσεις της ιστοσελίδας θα συμμορφώνονται με τα πρότυπα προσβασιμότητας.

Συνεχής Βελτίωση:

Η alttab.gr θα εξετάζει την πολιτική προσβασιμότητας τακτικά και θα προβαίνει σε αναθεωρήσεις, προκειμένου να βελτιώνει την πρόσβαση και να αντιμετωπίζει τυχόν νέες προκλήσεις που μπορεί να προκύψουν.

Επικοινωνία και ερωτήσεις:

Εργαζόμαστε πάντα για να διασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας είναι προσβάσιμα σε όλους τους πελάτες και το κοινό, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία. Εάν έχετε μια ιδέα ή απορία σχετικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης προσβασιμότητας, επικοινωνήστε με το contact [at] altab.gr.

Τελευταία ενημέρωση: 04 Ιανουαρίου 2024

_