Η Square Enix ανακοινώνει νέο μεσοπρόθεσμο επιχειρηματικό σχέδιο

Η Square Enix αποκάλυψε ένα νέο μεσοπρόθεσμο επιχειρηματικό σχέδιο με τίτλο «Square Enix Reboots and Awakens: 3 Years of Foundation-Laying for Long-Term Growth», που εκτείνεται από το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Μαρτίου έως το οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Μαρτίου 2027.

Το σχέδιο στοχεύει στην αντιμετώπιση ζητημάτων που αντιμετωπίστηκαν σε προηγούμενες στρατηγικές, όπως η χαμηλή κερδοφορία παιχνιδιών υψηλής ποιότητας, η επιβράδυνση των smartphone game apps, η ανεπαρκής διαχείριση των franchises και τα κενά στην υποδομή διαχείρισης, με στόχο την προώθηση μακροχρόνιας, μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.

Ο πρώτος πυλώνας στοχεύει στην ενίσχυση της παραγωγικότητας στον τομέα της Ψηφιακής Ψυχαγωγίας (DE) με τη μετάβαση από την εστίαση στην ποσότητα στην ποιότητα και τη βελτιστοποίηση του αποτυπώματος ανάπτυξης. Αυτό περιλαμβάνει επικέντρωση σε τίτλους που προσφέρουν μοναδικές «Διασκεδαστικές» εμπειρίες, ενώ δημιουργείται μια εσωτερική δομή ανάπτυξης προσαρμοσμένης στα δυνατά σημεία της εταιρείας.

Ο δεύτερος πυλώνας εστιάζει στη διαφοροποίηση των ροών εσόδων με την ενίσχυση της δέσμευσης των πελατών σε πολλαπλές πλατφόρμες. Αυτό περιλαμβάνει την υιοθέτηση μιας στρατηγικής πολλαπλών πλατφορμών για τίτλους υψηλής ευκρίνειας (HD), την επέκταση των καναλιών ψηφιακών πωλήσεων, τη βελτίωση των λειτουργιών κυκλοφορίας και την εξερεύνηση ευκαιριών πολλαπλών μέσων για την αξιοποίηση της πνευματικής ιδιοκτησίας (IP) σε διάφορα μέσα ψυχαγωγίας. Ενισχύοντας την αλληλεπίδραση με τους πελάτες και επεκτείνοντας τις ευκαιρίες εσόδων, η Square Enix στοχεύει να δημιουργήσει μια πιο ανθεκτική βάση κερδών.

Ο τρίτος πυλώνας περιστρέφεται γύρω από πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της θεμελιώδους σταθερότητας, συμπεριλαμβανομένης της αναδιάρθρωσης τμημάτων επιχειρήσεων στο εξωτερικό, της βελτίωσης της κατανομής ανθρώπινων πόρων και των επενδυτικών πολιτικών στην Ιαπωνία και της βελτίωσης της επιχειρηματικής υποδομής μέσω της εφαρμογής έγκαιρων κύκλων διαχείρισης.

Αυτές οι προσπάθειες έχουν σχεδιαστεί για να εξορθολογίσουν τις λειτουργίες, να καλλιεργήσουν το ταλέντο στην εταιρεία και να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον που ευνοεί τη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα.

Τέλος, ο τέταρτος πυλώνας εστιάζει στην κατανομή κεφαλαίων, εξισορροπώντας τις επενδύσεις ανάπτυξης με τις αποδόσεις των μετόχων, με δέσμευση για στρατηγικές επενδύσεις έως και 100 δισεκατομμυρίων ¥ σε τρία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των εξαγορών μετοχών, διατηρώντας παράλληλα αναλογία πληρωμής μερίσματος έως και 30%.