Το BitLocker Encryption έρχεται στα Windows 11 24H2

Ξεκινώντας με το επερχόμενο Windows 11 24H2 Update, η Microsoft θα εφαρμόσει μια νέα διαδικασία που ενεργοποιεί αυτόματα την κρυπτογράφηση BitLocker κατά την εγκατάσταση, επηρεάζοντας τόσο τους χρήστες των Windows 11 Pro όσο και τους Home χρήστες.

Ενώ το BitLocker είναι από προεπιλογής ενεργοποιημένο στα Windows 11 23H2, αυτή η νέα διαδικασία επεκτείνει την εμβέλειά της για αυτόματη κρυπτογράφηση μονάδων δίσκου κατά τις επανεγκαταστάσεις, επηρεάζοντας ενδεχομένως τους χρήστες που δεν γνωρίζουν αυτήν την αλλαγή.

Για τους χρήστες των Windows 11 Home, η κρυπτογράφηση BitLocker θα εφαρμόζεται μόνο μέσω του κατασκευαστή της συσκευής εάν είναι ενεργοποιημένη η σημαία κρυπτογράφησης στο UEFI. Οι υπολογιστές που έχουν συναρμολογηθεί από εμάς και έχουν Windows 11 Home ενδέχεται να μην επηρεαστούν από αυτήν την αλλαγή. Ωστόσο, για οποιαδήποτε έκδοση των Windows 11 με λειτουργία BitLocker, η κρυπτογράφηση θα ενεργοποιείται ή θα επανενεργοποιείται αυτόματα κατά τις εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των καθαρών εγκαταστάσεων και των αναβαθμίσεων συστήματος στην έκδοση 24H2.

Ενώ η κρυπτογράφηση BitLocker παρέχει πλεονεκτήματα ασφαλείας, οι χρήστες αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο απώλειας δεδομένων εάν δεν γνωρίζουν ότι η κρυπτογράφηση μονάδας δίσκου έχει ενεργοποιηθεί κατά την επανεγκατάσταση. Η Microsoft συμβουλεύει τους χρήστες να δημιουργήσουν αντίγραφα ασφαλείας του κλειδιού κρυπτογράφησης BitLocker για να αποτρέψουν τέτοιες καταστάσεις.

Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι το BitLocker επηρεάζει την απόδοση του συστήματος, ιδιαίτερα την απόδοση του SSD, μειώνοντας πιθανώς την απόκριση του συστήματος λόγω των εργασιών κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης που φορτώνονται στην CPU. Η απενεργοποίηση της κρυπτογράφησης BitLocker κατά την επανεγκατάσταση είναι δυνατή μέσω μεθόδων όπως η δημιουργία ενός εκκινήσιμου ISO μέσω του Rufus USB ή η προσαρμογή των ρυθμίσεων στον οδηγό εγκατάστασης.