Η Capcom αναγνωρίζει τα προβλήματα απόδοσης του Dragon’s Dogma 2

Λίγες ώρες πριν την κυκλοφορία του Dragon’s Dogma 2, η Capcom δηλώνει πως αναγνωρίζει τα προβλήματα με την απόδοση του παιχνιδιού στα PC και διαβεβαιώνει τους παίκτες ότι εργάζονται για τη βελτίωση της απόδοσης σε μελλοντικές ενημερώσεις.

Το RPG ανοιχτού κόσμου, που πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 22 Μαρτίου, αντιμετώπισε ασυνεπείς ρυθμούς καρέ στους υπολογιστές, ιδιαίτερα σε σενάρια με πολλούς χαρακτήρες να εμφανίζονται ταυτόχρονα στην οθόνη, με αποτέλεσμα υψηλή χρήση της CPU.

Η εταιρεία εξήγησε ότι ένας σημαντικός βαθμός χρήσης της CPU είναι αφιερωμένος σε κάθε χαρακτήρα, ειδικά στον υπολογισμό της φυσικής του παρουσίας σε διάφορες περιοχές, οδηγώντας σε προκλήσεις απόδοσης σε αρκετές σκηνές:

Στο Dragon’s Dogma 2, ένας μεγάλος αριθμός χρήσης της CPU κατανέμεται σε κάθε χαρακτήρα και υπολογίζεται ο αντίκτυπος της φυσικής παρουσίας του σε διάφορες περιοχές. Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου εμφανίζονται πολλοί χαρακτήρες ταυτόχρονα, η χρήση της CPU μπορεί να είναι πολύ υψηλή και μπορεί να επηρεάσει τον ρυθμό των καρέ.

Γνωρίζουμε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, οι ρυθμίσεις που μειώνουν το φορτίο της GPU ενδέχεται να έχουν περιορισμένο αποτέλεσμα. Ωστόσο, αναζητούμε τρόπους βελτίωσης της απόδοσης στο μέλλον.

Παρά τις ελάχιστες και προτεινόμενες απαιτήσεις συστήματος του παιχνιδιού που αναφέρονται στο Steam, οι οποίες υποδεικνύουν το υλικό που απαιτείται για τη βέλτιστη απόδοση, τα αποτελέσματα ποικίλλουν ακόμη και σε πιο ισχυρά συστήματα. Επιπλέον, παρόμοια προβλήματα απόδοσης αναφέρονται και στις κονσόλες, όπου το παιχνίδι εκτελείται με 30 fps, αλλά υπόκειται σε διακυμάνσεις με βάση περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Προς το παρόν, η κοινότητα προσπαθεί να βρει workarounds για να λύσουν αυτά τα προβλήματα, τουλάχιστον μέχρι να κυκλοφορήσουν οι διάφορες διορθώσεις.

Το Dragon’s Dogma 2 κυκλοφορεί στις 22 Μαρτίου σε PC, PlayStation 5 και Xbox Series X/S. Η εκδότρια εταιρεία μας έχει προμηθεύσει με έναν κωδικό οπότε αναμένετε και το αντίστοιχο review μας σύντομα.