Αναδιοργάνωση στην Thunderful, θα επηρεάζει το 20% του προσωπικού

Η Thunderful Group, η οργάνωση πίσω από την Thunderful Games και παιχνίδια όπως της σειράς Steamworld, Flipping Death και Zombie Vikings, ανακοίνωσαν ένα πρόγραμμα αναδιοργάνωσης που στοχεύει στην μείωση των εξόδων και στην βελτίωση άλλων τομέων για καλύτερη ανάπτυξη και κέρδη.

Σύμφωνα και με το GamesIndustry, η αναδιοργάνωση θα επηρεάσει το 20% του προσωπικού της Thunderful, με την οργάνωση να περιμένει αποτελέσματα στο τέλος του 2024.

Η Thunderful αναφέρει πως αυτή η αναδιοργάνωση γίνεται λόγω υπερεπενδύσεων μέσα στα τελευταία έτη αλλά και τις αλλαγές στην βιομηχανία γενικότερα.

Η Thunderful Group έχει κάτω από το φτερό της διάφορες εταιρείες όπως οι Coatsink, Headup Games, Image & Form και Zoink.