Η κυκλοφορία του No Man’s Sky Next έδωσε μια νέα πνοή στο αμφιλεγόμενο παιχνίδι της Hello Games. Και εκεί που όλοι νομίζαμε πως μετά την ενημέρωση το παιχνίδι θα παρέμενε ξανά στην μοίρα του, η ομάδα ανάπτυξης έρχεται και λανσάρει μια νέα πειραματική ενημέρωση απόδοσης για τον τίτλο. Σύμφωνα με την λίστα των αλλαγών, σε αυτή την ενημέρωση αναμένεται να παρατηρήσουμε βελτίωση απόδοσης στον χρόνο φόρτωσης κατά 30% και βελτίωση στον χρόνο ταξιδιού κατά 10%. Επιπλέον θα δούμε οπτικές βελτιώσεις και αρκετές επιδιορθώσεις.

Σε αυτή την ενημέρωση θα παρατηρήσουμε πως η ορατότητα των διαφόρων περιβαλλοντικών στοιχείων είναι καλύτερη στις υψηλές αναλύσεις, ενώ πολλά μοντέλα φυτών και χαρακτήρων έχουν βελτιωθεί αισθητά.

Επιπλέον, η ενημέρωση αυτή βελτιώνει την απόκριση του Steam Controller, επιδιορθώνει προβλήματα με το Analyser Visor, βελτιώνει την εμφάνιση των HUD MARKERS, βελτιώνει την στόχευση και αρκετά crashes.

Για να αποκτήσουμε πρόσβαση στο Experimental Patch, θα πρέπει να περιηγηθούμε στην Συλλογή μας, να βρούμε το παιχνίδι, να πατήσουμε στα Properties και στο Beta να βάλουμε τον κωδικό «Code:3xperimental».

To play in Experimental, right-click on No Man’s Sky from the Steam library page and select “Properties”. Among the available tabs will be the “BETAS” tab. Select “Code: 3xperimental”.

Παρακάτω δίνεται η πλήρης λίστα:

No Man’s Sky Experimental Branch 15/08 Release Notes

 • Fixed an issue that prevented planets from being added to the Discovery timeline when exiting certain ship models
 • Fixed an issue that prevented players from using the Pulse Engine to escape between waves of Sentinel space fighters
 • Fixed an issue that could cause base NPC workers to become unresponsive after moving / deleting your base
 • Substantially increased the length of time fuel lasts in the hydroponic trays
 • Fixed a crash related to creatures
 • Fixed a crash related to terrain generation
 • Fix for an issue with PC shader compilation when the game is first booted which would occasionally result in a crash
 • Various performance improvements
 • Various improvements to load times (approximately 5-10% improvement to Warp times, 30% improvement to initial game load)
 • Fix to shader generation to boost performance on lower spec PCs
 • Fixed an issue that incorrectly limited the number of storage containers that could be built on the freighter
 • Fixed an issue that could prevent construction in the freighter base
 • Fixed an issue that could cause the ‘Nearby buildings’ scan on the signal booster to fail
 • Fixed an issue that prevented exploration-focussed frigates from charging their scanners
 • Fixed an issue that prevented damaged frigates from being completely repaired
 • Fixed an issue where players could start their game in inappropriate systems when starting in multiplayer
 • Marked icons are now automatically cleared on arrival at the marked target
 • Fixed a number of cases where the HUD would prompt to mark icons that did not need marking
 • Improved target locking for ship PvP
 • Improved the appearance of HUD markers on player ships
 • Fixed a number of visual issues around using the Analyser Visor in very specific circumstances
 • Improved the mapping of the Steam Controller
 • Removed an obsolete building product from the blueprint analyser
 • Combat music now triggers when fighting biological horrors
 • Slightly increased the damage dealt by biological horrors
 • Fixed an issue that could cause expedition rewards to artificially increase after save/loading
 • Fixed an issue where the Personal Forcefield could be deployed on 0% charge
 • Fixed an issue where the Mining Beam and other weapon effects displayed the wrong colour in multiplayer
 • Fixed an issue where the screen on the Multi-Tool would display the wrong ammo count for the Blaze Javelin
 • Fixed an issue where the Multi-Tool was invisible in Photo Mode
 • Fixed an issue where the Personal Forcefield would remain in-world forever when cycling Alt Weapon modes
 • Fixed an issue where meleeing while sprinting could cause an animation glitch
 • Improved the appearance of clouds in 4K/1440p modes
 • Visual improvements made to some exotic biomes
 • Visual improvements made to the space station technology merchants
 • Increased the visibility of underground toxic hazards
 • Visual improvements to buried technology modules