Κατά την διάρκεια της EVO 2019, η Capcom συνέχισε τις ανακοινώσεις, ή τουλάχιστον την προετοιμασία μεγάλων ανακοινώσεων. Μια τέτοια είναι και η επερχόμενη σημαντική ανακοίνωση για το Street Fighter V που θα λάβει χώρα τον Νοέμβριο αλλά και τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με τον παραγωγό της σειράς Yoshinori Ono:

Dear EVO, Joey, and Street Fighter fans around the world. We sincerely apologize to everyone who was looking forward to a big announcement this year. We wanted to put together something else for you guys, but it didn’t quite work out. Trust me, we feel your disappointment.

There is nothing in Blanka’s pocket today. But please look forward to a new Street Fighter V announcement in November and December. We will make sure Blanka has a gift in his pocket at this year’s Capcom Cup at the Novo in Los Angeles. Looking forward to seeing you all there. You are all invited. Until then, please the new characters, the EVO finals, and the rest of the Capcom Pro Tour season. Thank you very much.

Και όσο θα περιμένουμε για τις ανακοινώσεις, μπορούμε να περάσουμε τον χρόνο μας δοκιμάζοντας τους νέους χαρακτήρες E. Honda, Lucia, και Poison, στις 4 Αυγούστου.