Σε μια σημαντική απόφαση, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (Federal Communications Commission) ενέκρινε ουδετερότητα για το Internet. Αυτή η απόφαση διασφαλίζει το μέλλον του ανοιχτού Διαδικτύου.

Η πολιτική θεσπίζει αυστηρούς κανονισμούς στους ISPs – τις εταιρείες που συνδέουν τους ανθρώπους με το Διαδίκτυο – καθιστώντας έτσι την απαγόρευση προνομιακής μεταχείρισης σε ορισμένους παρόχους περιεχομένου. Χωρίς την ουδετερότητα του δικτύου, ο χρήστης θα έπρεπε να πληρώνει συνδρομή σε ορισμένες ιστοσελίδες προκειμένου να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες τους ή απλά για να έχει ταχύτερη σύνδεση σε αυτές.

Ο κανονισμός ανακατατάσσει το Διαδίκτυο στο Τίτλο ΙΙ του νόμου περί Επικοινωνιών, φέρνοντάς το στην ίδια γραμμή με άλλους οργανισμούς κοινής ωφέλειας, όπως το ρεύμα και το νερό. Στην συνεδρίαση της FFC, ο νόμος πέρασε με 3 προς 2 ψήφους. Η νέα πολιτική θα απαγορεύσει το κλείδωμα, την μείωση της ταχύτητας, και επί-πληρωμή «γραμμές προτεραιότητας” . Οι νέοι κανόνες για το ανοιχτό διαδίκτυο θα εφαρμοστούν και στα κινητά.

Αυτή η απόφαση εκτός των άλλων αποτελεί και μια νίκη για την ελευθερία του λόγου. Όλοι μας ανεξαρτήτως χώρας, χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο για την διασκέδασή μας, την δουλειά μας και για να επικοινωνήσουμε με μακρινούς συγγενείς.

Μπορείτε να διαβάσετε όλη την απόφαση εδώ.