Το νέο πρωτότυπο του Oculus Rift, προκάλεσε μια αλματώδη άνοδο σε σχέση με το Oculus Rift DK2, πόσο μάλλον στον τομέα της εικονικής πραγματικότητας, παρόλα αυτά δεν είναι ακόμα προσιτό στον μέσο καταναλωτή. Βασικό χαρακτηριστικό του Cresent Bay είναι πλέον η ικανότητα του να ξεγελάει το μυαλό στο να νομίζει ότι όντως είναι μέσα σε έναν εικονικό κόσμο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω τής τεχνολογίας εντοπισμού κεφαλιού 360 μοιρών, της μεγαλύτερης ανάλυσης, ελαφρύτερου σκελετού και ενσωματωμένου RealSpace 3D ήχου, τα οποία όλα μαζί συμβάλουν στην καλύτερη αίσθηση της παρουσίας του χρήστη,

oculus-rift-crescent-bay-1-1024x573