Η NVIDIA λάνσαρε τον NVIDIA GeForce 390.65 WHQL οδηγό για τις κάρτες γραφικών της που φέρνει μερικές ενημερώσεις ασφαλείας για τα Meltdown και Spectre, ενώ παράλληλα προσθέτει υποστήριξη για το NVIDIA Freestyle. 

Ο νέος οδηγός, πέρα από τις ενημερώσεις ασφαλείας, προσθέτει και ένα pop-up μήνυμα που μας ειδοποιεί για το αν μια eGPU συνδέθηκε ή αποσυνδέθηκε. Also, this driver provides the optimal gaming experience for Fortnite, including support for ShadowPlay Highlights in Battle Royale mode.

Ο NVIDIA GeForce 390.65 WHQL είναι διαθέσιμος στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας. Παρακάτω δίνεται η λίστα των αλλαγών:

NVIDIA GeForce 390.65 WHQL Driver Release Notes:

Game Ready

 • Provides the optimal gaming experience for Fortnite, including support for ShadowPlay Highlights in Battle Royale mode.

Gaming Technology

 • Adds support for NVIDIA Freestyle which lets you apply post-processing filters to your games while you play.

Security Update

 •  This driver add security updates to driver components (CVE-2017-5753)
  Computer systems with microprocessors utilizing speculative execution and branch prediction may allow unauthorized disclosure of information to an attacker with local user access via a side-channel analysis. For more information on this issue, see the NVIDIA GPU security updates for speculative side channel Security Bulletin posted on the NVIDIA Product Security page

New Features 

 • eGPU – Added pop-up balloon to alert the user if an eGPU has been connected or disconnected.

SLI Profile – Added or updated the following SLI profiles:

 • DIRT4
 • Total War: WARHAMMER II
 • X-Morph:Defense

Fixes

 • [GeForce GTX 970][Batman Arkham Knight]: Surfaces are rendered incorrectly. [2016419]
 • [GeForce GTX 1080 Ti][TITAN X][TITAN Xp][Gamestream]: Artifacts appear when using Gamestream. [1971680]
 • [Notebook][Fermi GPUs][3D Vision]: Error message pointing to the Stereo driver appears when enabling stereoscopic 3D. [200362512]