Ψύξη Laptop

Ψύξη laptop - Γιατί η θερμοαγώγιμη πάστα δεν είναι πανάκεια, γιατί οι βάσεις ψύξης δε φέρνουν την άνοιξη, ο παράγοντας σκόνη και πολλά άλλα.